contact

Voor informatie,voor aanmelding voor activiteiten, voor het aanvragen van foldermaterialen etc., kunt u contact opnemen met:

De Drempel
centrum voor zingeving en sociale kunst
Arnhemseweg 125
7331BE Apeldoorn.

Tel: 06.23182426

mail: gertsiebes@dedrempel-zingeving.nl

Bankrelatie: ABN/AMRO: rek.nr NL69ABNA0532518357

webdesign: www.broersbos.nl