Vooraankondiging


Beste lezer,


Van 5 t/m 9 oktober 2021 wordt er opnieuw een studiereis georganiseerd naar de kathedraal van Chartres in Frankrijk.

Deze reis naar één van de grote tempels van de mensheid wordt begeleid door Rolf Zeldenthuis en Gert Siebes.

Er wordt overnacht in de direct naast de kathedraal gelegen Hôtellerie St Yves.

We gaan deze reis o.a. de crypte bezoeken en indien mogelijk ook het in de kathedraal gelegen labyrint lopen.

In deze reis, gaan we met elkaar op zoek naar de betekenis en de zeggingskracht van deze kathedraal voor ons geestelijk spirituele leven, vanuit de achtergronden van de antroposofie.

In samenhang hiermee zal er aandacht worden besteed aan vragen over de eigen biografie.

Maar ook aan vragen over het sociale leven en de gemeenschap waar we ons mee verbonden weten, en de wereld om ons heen. Ter voorbereiding op deze reis wordt er een cursus gegeven over de zeven vrije kunsten zoals deze destijds in Chartres beoefend werden en de metamorfose van deze vrije kunsten naar onze huidige tijd. De vrije kunsten werden beoefend als scholingsweg voor tijden die nog ver voorbij de tijd waar we nu in leven reiken.

Je kunt je nu al opgeven voor deze reis. Zie voor de cursus, “de Mantel van Maria”. Of website van Beeldwerk

Er is plaats voor maximaal 14 reisgenoten.Rolf Zeldenthuis Gert Siebes

Mail: rolf@aardewerkplaats.nl Mail: gertsiebes@dedrempel-zingeving.nl

Tel 06 23182426