De mantel van Maria.


In het Westportaal van de kathedraal van Chartres is Maria afgebeeld, waarbij ze wordt omringd door zeven jonkvrouwen. Elke jonkvrouw beeldt één van de vrije kunsten uit. Deze Zeven Vrije Kunsten werden aan het einde van de Middeleeuwen in de School van Chartres onderwezen als een voorbereiding op het nieuwe mens-worden. Dit portaal, waarbij Maria, als met een mantel door deze jonkvrouwen omhuld wordt, laat ons een scholingsweg zien, die ook nu nog actueel is en tot ver in de toekomst reikt. Elke jonkvrouw en elke vrije kunst is verbonden met een ontwikkelingsfase van de mens. Het zijn stappen die je als mens kunt zetten op de weg naar vrijheid en naar liefde. Zo vertegenwoordigt iedere vrije kunst een specifieke kwaliteit in de ziel en een bewustzijnsfase, die je als mens in vrijheid kunt ontwikkelen en voor ieder mens verschillend is. 


In de vier aangeboden bijeenkomsten gaan we deze zeven kunsten onderzoeken en gaan we met elkaar op zoek naar de betekenis ervan in onze huidige tijd en in onze eigen biografie. Dat doen we door te laten zien wat er over deze kunsten bekend is en daarover in gesprek te gaan. De thema’s kunnen we verder verdiepen door kunstzinnige werkvormen, zoals bijv. schilderen, boetseren of bewegingsvormen. 

Aan de deelnemers zal worden gevraagd om zelf een verbinding te zoeken met éénvan de kunsten en de daaraan verbonden kwaliteit, die op dat moment voor jou ertoe doet en aansluit bij de eigen ontwikkelingsvragen. 


We zullen veel tijd besteden aan het samen kijken naar de beelden van het Westportaal van de kathedraal en hoe de kunsten daar zijn afgebeeld en wat hun relatie is tot Maria. 


De vier bijeenkomsten kunnen gezien worden als een voorbereiding op een reis naar de kathedraal van Chartres in oktober 2021. 

Je kunt echter ook aan de bijeenkomsten deelnemen zonder dat je mee gaat op de reis.


!! in verband met de maatregelen tegen Covid-19 is de locatie verplaatst naar de Verdieping van Aardewerkplaats Amiel, Windheuvelstraat 3, 6971JV!!


In maart 2021 waren er meer aanmeldingen dan we konden plaatsen. Daarom wordt deze cursus nogmaals aangeboden:

16 januari, 11 februari, 4 en 18 maart 2022: De mantel van Maria, vier werkbijeenkomsten over de zeven vrije kunsten.

Zie ook de website van Beeldwerk. 


Rolf Zeldenthuis Gert Siebes

Mail: rolf@aardewerkplaats.nl Mail: gertsiebes@dedrempel-zingeving.nl

Tel 06 23182426