Vanuit ”de Drempel”, centrum voor zingeving en sociale kunst, worden vier bijeenkomsten georganiseerd over “de zeven vrije kunsten”, met als titel:


De mantel van Maria


In het Westportaal van de kathedraal van Chartres is Maria afgebeeld, waarbij ze wordt omringd door zeven jonkvrouwen. Elke jonkvrouw beeldt één van de vrije kunsten uit. Deze ‘Zeven Vrije Kunsten’ werden aan het einde van de Middeleeuwen in de School van Chartres onderwezen als een voorbereiding op het nieuwe mens-worden. Dit portaal, waarbij Maria, als met een mantel door deze jonkvrouwen omhuld wordt, laat ons een scholingsweg zien, die ook nu nog actueel is en tot ver in de toekomst reikt. Elke jonkvrouw vertegenwoordigt een “vrije kunst”. Elke vrije kunst is verbonden met een ontwikkelingsfase van de mens en ook met een ontwikkelingsstap op een scholingsweg. Het zijn stappen die je als mens kunt zetten op de weg naar vrijheid en naar liefde.

In onze tijd zijn deze kunsten tot afzonderlijke wetenschappen geworden, waarbij de onderlinge samenhangen op de achtergrond zijn geraakt. Ook vertegenwoordigt iedere vrije kunst een specifieke kwaliteit in de ziel, die je als mens, ieder op een eigen manier kunt ontwikkelen. In de vier aangeboden bijeenkomsten gaan we deze zeven kunsten onderzoeken en met elkaar op zoek naar de betekenis ervan in onze huidige tijd en in onze eigen biografie. Dat doen we door te laten zien wat er over deze kunsten bekend is en daarover in gesprek te gaan. De thema’s zullen we verder verdiepen door kunstzinnige werkvormen aan te bieden. Aan de deelnemers zal worden gevraagd om zelf een verbinding te zoeken met één van de kunsten en de daaraan verbonden kwaliteit, die op dat moment voor jou ertoe doet en aansluit bij de eigen ontwikkelingsvragen.

De School van Chartres heeft veel van haar kennis in beelden uitgedrukt. Zo ook in de architectuur, glasschilderingen en sculpturen van de kathedraal.

We zullen de beelden van het Westportaal en hoe de kunsten daar zijn afgebeeld tonen en onderzoeken wat hun relatie is tot Maria.

De vier bijeenkomsten kunnen gezien worden als een voorbereiding op een mogelijke gezamenlijke reis naar de kathedraal van Chartres in mei 2025. Je kunt echter ook aan de bijeenkomsten deelnemen zonder dat je mee wilt gaan op de reis.

Rolf Zeldenthuis en Gert Siebes.

Praktische informatie:

*Data: vrijdag namiddag en avond: 7 en 21 februari, 7 en 21 maart 2025.

*Plaats: Aardewerkplaats Amiel, Windheuvelstraat 3, 6971JV, Voorstonden.

*Tijd: 16.00- 21.30 uur.√*Kosten: €360,00 (betaling in termijnen is mogelijk). Dit is inclusief lesmaterialen, maaltijden en inclusief BTW.

*Aanmelding: schriftelijk,per mail of telefonisch. De aanmelding is definitief na overmaking van €100 als deel van het cursusgeld op rekening nummer: NL36ASNB 0772 9269 72, tnv G.Siebes onder vermelding van: de mantel van Maria.

*Het maximumaantal deelnemers bedraagt 12.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnig Therapeuten.

*Aanbevolen boeken ter voorbereiding:

- M.Ladwein. Chartres, complete gids voor de kathedraal.

- F. Lutters. Het Graalmysterie en de zeven vrije kunsten.

- Alanus ab Insulis. De Anticlaudianus.

* De Drempel. Arnhemseweg 125 7331BE Apeldoorn.

tel: 06 23182426,mail: gertsiebes@dedrempel-zingeving.nl

www.dedrempel-zingeving.nl 

Informatie en aanmelding voor alle activiteiten: klik op onderstaande envelop voor een e-mail bericht.