De Drempel is een centrum voor zingeving en sociale kunst, gevestigd in Apeldoorn.

Vanuit dit centrum worden cursussen-reizen- voordrachten en workshop`s georganiseerd die met zingeving en met betekenisgeving van het bestaan te maken hebben.

De kunst is hierbij een belangrijke- en grote inspiratiebron. In het scheppend werk van de kunstenaar worden levensmotieven en zingevingsvragen vaak zichtbaar en kunnen ze een hulp zijn om een toegang te vinden tot de grote vragen van het eigen bestaan.

Het is vooral de sociale kunst die onderzocht en beoefend wordt.(over deze sociale kunst kunt u informatie vinden elders op deze website onder"spel en sociale kunst")

Sociale kunst is die kunst waarbij het samenzijn-het samen bewegen en het samen doen zelf een kunstzinnig proces is. Sociale kunst is die kunst, waarbij de menselijke ontmoetingen zelf- en in vrijheid - tot een kunstzinnig proces kunnen worden.

Vanuit de achtergronden van de antroposofie ( Rudolf Steiner), maar zeker ook vanuit en het scheppend werk van de Duitse filosofen-dichters J.W. Goethe en Fr.Schiller wordt er in De Drempel geëxperimenteerd met bewegingsvormen en kunstzinnige processen, de zogenoemde sociaal-kunstzinnige beweging`s improvisaties.

Uitgangspunt is het Spel-het spelend bewegen,geïnspireerd op de volgende woorden van Fr.Schiller:

"De mens speelt alleen indien hij in de volle betekenis van het woord mens is en hij is alleen dan mens wanneer hij speelt".

Spel, zoals hier verwoord, wordt in samenhang gebracht met menswording.

Spel is waarschijnlijk niet zo`n goed gekozen woord omdat het snel allerlei associaties oproept die wegvoeren van de hier bedoelde betekenis.

Bij het onderdeel"spel en sociale kunst"wordt stapsgewijs beschreven wat er onder sociale kunst en Spel wordt verstaan.

De Drempel is een open,experimentele werkplaats- een platform voor ontmoeting- en voor het beoefenen van Spel en sociale kunst. U wordt via deze website geïnformeerd over de activiteiten die vanuit de Drempel georganiseerd worden. Een ieder die een wezenlijke interesse heeft kan deelnemen aan een cursusactiviteit of een voordracht bijwonen. Een specifieke voorkennis of vaardigheid is niet nodig.

Gert Siebes.